Moody’s Fastighetsseminarie

Tuesday, September 18, 2018

Tisdag, 18 September 2018

September 2018

Conference

Moody’s Fastighetsseminarie

Är vi på toppen av fastighetscykeln?

Tuesday, 21 may 2019
Lotte hotel seoul

Moody’s Fastighetsseminarie

Är vi på toppen av fastighetscykeln?
Tuesday, September 18, 2018
Tisdag, 18 September 2018
September 2018
Finlandshuset
Stockholm

Moody’s Fastighetsseminarie

Är vi på toppen av fastighetscykeln?

Tuesday, September 18, 2018
Tisdag, 18 September 2018
September 2018
Finlandshuset
Stockholm

Moody’s Fastighetsseminarie

Är vi på toppen av fastighetscykeln?

Tuesday, September 18, 2018
Tisdag, 18 September 2018
September 2018
Finlandshuset
Stockholm
Stockholm

Den kommersiella fastighetsmarknaden ”is booming” men det finns risker. Den svenska bostadsmarknaden har bromsat in, bostadsbyggandet förväntas minska och hushållen är högt skuldsatta –vad blir effekterna på tillväxten som är en av de viktigaste drivkrafterna för den kommersiella fastighetsmarknaden  -   är vi på toppen av cykeln eller har vi passerat den?

Delta på Moody’s Fastighetsseminarie för att få de senaste insikterna från Moody’s analytiker och externa talare om kreditkvalité och den finansiella stabiliteten i Sverige och hur denna påverkas av den svenska fastighets-och bostadsmarknaden. Du kommer också att få en förståelse för hur Sveriges fastighetsbolag är positionerade i en internationellt jämförelse och vilka investeringsrisker och möjligheter obligationsmarknaden erbjuder, och hur Moody’s ser på miljömässiga risker för fastighetsbolagen.

Agenda

08.30         Registrering & Kaffe

09.00          Introduktion

Marie Elvesol, Senior Vice President, Country Manager and Head of Nordics

Moderator: Maria Gillholm, Vice President - Senior Credit Officer, Corporate Finance Group

09.10           Presentation: Moody’s
utsikter för kreditkvaliteten i den svenska fastighetssektorn
(Svenska)

 • Reflekterar de positiva utsikterna för flertalet
  av de svenska fastighetsbolagen företagsspecifika faktorer eller vår
  uppfattning om sektorn?
 • Styrkor och svagheter för de svenska
  fastighetsbolagen i jämförelse med övriga fastighetsbolag i Europa

Maria Gillholm, Vice President - Senior Credit Officer, Corporate Finance Group

09.35           Paneldiskussion:

 • Utsikter för fastighetsmarknaden
 • Avtagande men fortsatt relativt stark
  BNP-tillväxt
 • Sannolikheten för höjda räntor pga; av
  Riksbanken’s policy beslut, reducerade kvantitativa lättnader i Sverige och
  Europa, möjliga spill-over effekter från FED eller ECB
 • Bankers aptit på fastighetsexponering,  fastighetssektorn – en systemrisk?
 • Eventrisker; effekter av föreslagna och
  beslutade skatteförändringar, hushållens skuldsättning, projektutvecklarnas
  kreditkvalité, minskande bostadsbyggande, fallande konsumtion

Moderator: Maria Gillholm, Vice President - Senior Credit Officer, Corporate Finance Group

Arvid Lindqvist, Head of Research, Catella Corporate Finance

Urban Håkansson, Head of Real Estate Sector, Swedbank

Louise Lundberg, Senior Credit Officer, Banking

Niclas Boheman, Assistant Vice President – Analyst, Banking

Olivier Chemla, Vice President - Senior Analyst, Sovereign Risk Group

10.10          Presentation & Paneldiskussion:

 • Vilket är det största hotet mot den finansiella
  stabiliteten i Sverige?
 • Vilka är de största riskerna för bankerna när
  det gäller bostadsmarknaden, hushållens skuldsättning samt kommersiella fastigheter?
 • Om investerarnas aptit på bankernas säkerställda
  obligationer avtar, hur kommer likviditeten att tillhandahållas?
 • Om räntorna i Europa stiger till följd av
  minskade kvantitativa lättnader, kan Sverige agera självständigt för att
  begränsa riskerna för hushållen och kommersiella fastigheter? Är räntevapnet
  förbrukat?
 • Kommer ytterligare regleringar att behövas för
  att stävja hushållens skuldsättning?

Moderator: Maria Gillholm, Vice President - Senior Credit Officer, Corporate Finance Group

Kerstin af Jochnick, Förste vice riksbankschef, Sveriges Riksbank

Henrik Braconier, Chefsekonom, Finansinspektionen

11.10         Mingel
 & Kaffe

11.35           Paneldiskussion:

 • Vilka är trenderna, riskerna och möjligheterna
  på obligationsmarknaden?
 • Antalet fastighetsbolag som som erhållit en
  rating ökar. Kommer de att ta tillfället i akt att diversifiera sig till andra
  marknader och förlänga skuldförfallen?
 • Emission av gröna obligationer ökar snabbt,
  kommer detta att bli det "New Normal"?

Moderator: Maria Gillholm, Vice President - Senior Credit Officer, Corporate Finance Group

Åsa Bergström, CFO, Fabege

Ulrika Danielson, CFO, Castellum

Louis Landeman, Chief Analyst, Danske Bank

Helena Lindahl, Portfolio Manager, Storebrand

Christer Nerlich, CFO, Vasakronan

12.20            Presentation:

 • Låg regulatorisk risk för fastighetsbolagen
 • Fastighetsbolag tillämpar frivilligt strängare
  miljöregler genom certifiering
 • Förbättrar konkurrenskraften,
  lönsamheten samt finansieringskostnader

Matthias Hellstern, Managing Director, Corporate Finance Group

12.40           Avslutande
or

Matthias Hellstern, Managing Director, Corporate Finance Group

12.45           Lätt Lunch & Avslutning
av Konferensen

Speakers

Moody's Speakers

Niclas Boheman

AVP - Analyst

Financial Institutions Group

Moody's Investors Service

Moody's Investors Service

Financial Institutions Group

AVP - Analyst

Niclas Boheman

Niclas Boheman, med sin bas i Stockholm, är Moody’s ansvarige analytiker på ett flertal finansiella instutioner i Norden och Baltikum.

Read Full Bio

Olivier Chemla

Vice President - Senior Analyst

Sovereign Risk Group

Moody's Investors Service

Moody's Investors Service

Sovereign Risk Group

Vice President - Senior Analyst

Olivier Chemla

Efter att ha tjänat den franska offentliga administrationen i ett flertal positioner ( bland annat som Senior Adviser till Valérie Pécresse, Minister for Budget and Public accounts ) mellan 2007 och 2012, blev Olivier utsedd till chefsekonom över French Leading Business Association ( ’Assocation francaise des entreprises privées ) sommaren 2012. Han började på Moody’s Sovereign Department i Frankfurt som Vice President / Senior Analyst i maj 2018.

Read Full Bio

Marie Elvesol

Head of Relationship Management Nordics

Commercial Group

Moody's Investors Service

Moody's Investors Service

Commercial Group

Head of Relationship Management Nordics

Marie Elvesol

Marie Elvesol är en del av Moody’s EMEA Commercial Team och är ansvarig för Moody’s Investors Service’s Stockholmskontor och uppdragsverksamhet i Norden. Hon är Moody’s kontaktperson för emittenter och andra marknadsaktörer i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island.

Read Full Bio

Maria Gillholm

Vice President - Senior Credit Officer

Corporate Finance Group

Moody's Investors Service

Moody's Investors Service

Corporate Finance Group

Vice President - Senior Credit Officer

Maria Gillholm

Maria Gillholm är Vice President – Senior Credit Officer för/i Moody’s Corporate Finance Team och har varit på Moody’s i Sverige sedan mars 2017. Hon är Lead Analyst för nordiska fastighetsemittenter.

Read Full Bio

Matthias Hellstern

Managing Director

Corporate Finance Group

Moody's Investors Service

Moody's Investors Service

Corporate Finance Group

Managing Director

Matthias Hellstern

Matthias Hellstern, Managing Director, har varit med Moody’s Deutschland GmbH i Frankfurt sedan oktober 2004. Matthias är Team Leader för Moody’s European Corporate Finance Group och leder det Frankfurt-baserade analytiska teamet för framställningsindustrier. De huvudsakliga industrierna hans team täcker är Auto, Capital Goods, Paper and Packaging och Building Materials. Han ansvarar också för team i London och Stockholm som täcker Real Estate, Shipping och Airlines sektorerna.

Read Full Bio

Louise Lundberg

Vice President - Senior Credit Officer

Financial Institutions Group

Moody's Investors Service

Moody's Investors Service

Financial Institutions Group

Vice President - Senior Credit Officer

Louise Lundberg

Louise började på Moody’s i november 2016 och är Lead Analyst för de stora svenska och danska bankerna. Innan hon kom till Moody’s var Louise nio år på Standard & Poor’s. Till en början som Senior Credit Analyst för Sovereign och International Public Finance Group, och därefter för Financial Institutions Group, mitt i den globala finanskrisen. De sista 4,5 åren på S&P ledde Louise ratingfirmans Banking Industry Country Risk Assessments ( BICRAs ) ,huvudelementet i bankernas ratings, globalt.

Read Full Bio

Further Information

Moody’s Events 

Eleanor Mcintosh

Events Manager

+44-207-772-1559

eleanor.mcintosh@moodys.com

Moody’s Fastighetsseminarie

Är vi på toppen av fastighetscykeln?

September 2018
Tisdag, 18 September 2018
Tuesday, September 18, 2018
Finlandshuset
Stockholm

Den kommersiella fastighetsmarknaden ”is booming” men det finns risker. Den svenska bostadsmarknaden har bromsat in, bostadsbyggandet förväntas minska och hushållen är högt skuldsatta –vad blir effekterna på tillväxten som är en av de viktigaste drivkrafterna för den kommersiella fastighetsmarknaden  -   är vi på toppen av cykeln eller har vi passerat den?

Delta på Moody’s Fastighetsseminarie för att få de senaste insikterna från Moody’s analytiker och externa talare om kreditkvalité och den finansiella stabiliteten i Sverige och hur denna påverkas av den svenska fastighets-och bostadsmarknaden. Du kommer också att få en förståelse för hur Sveriges fastighetsbolag är positionerade i en internationellt jämförelse och vilka investeringsrisker och möjligheter obligationsmarknaden erbjuder, och hur Moody’s ser på miljömässiga risker för fastighetsbolagen.

Agenda

08.30         Registrering & Kaffe

09.00          Introduktion

Marie Elvesol, Senior Vice President, Country Manager and Head of Nordics

Moderator: Maria Gillholm, Vice President - Senior Credit Officer, Corporate Finance Group

09.10           Presentation: Moody’s
utsikter för kreditkvaliteten i den svenska fastighetssektorn
(Svenska)

 • Reflekterar de positiva utsikterna för flertalet
  av de svenska fastighetsbolagen företagsspecifika faktorer eller vår
  uppfattning om sektorn?
 • Styrkor och svagheter för de svenska
  fastighetsbolagen i jämförelse med övriga fastighetsbolag i Europa

Maria Gillholm, Vice President - Senior Credit Officer, Corporate Finance Group

09.35           Paneldiskussion:

 • Utsikter för fastighetsmarknaden
 • Avtagande men fortsatt relativt stark
  BNP-tillväxt
 • Sannolikheten för höjda räntor pga; av
  Riksbanken’s policy beslut, reducerade kvantitativa lättnader i Sverige och
  Europa, möjliga spill-over effekter från FED eller ECB
 • Bankers aptit på fastighetsexponering,  fastighetssektorn – en systemrisk?
 • Eventrisker; effekter av föreslagna och
  beslutade skatteförändringar, hushållens skuldsättning, projektutvecklarnas
  kreditkvalité, minskande bostadsbyggande, fallande konsumtion

Moderator: Maria Gillholm, Vice President - Senior Credit Officer, Corporate Finance Group

Arvid Lindqvist, Head of Research, Catella Corporate Finance

Urban Håkansson, Head of Real Estate Sector, Swedbank

Louise Lundberg, Senior Credit Officer, Banking

Niclas Boheman, Assistant Vice President – Analyst, Banking

Olivier Chemla, Vice President - Senior Analyst, Sovereign Risk Group

10.10          Presentation & Paneldiskussion:

 • Vilket är det största hotet mot den finansiella
  stabiliteten i Sverige?
 • Vilka är de största riskerna för bankerna när
  det gäller bostadsmarknaden, hushållens skuldsättning samt kommersiella fastigheter?
 • Om investerarnas aptit på bankernas säkerställda
  obligationer avtar, hur kommer likviditeten att tillhandahållas?
 • Om räntorna i Europa stiger till följd av
  minskade kvantitativa lättnader, kan Sverige agera självständigt för att
  begränsa riskerna för hushållen och kommersiella fastigheter? Är räntevapnet
  förbrukat?
 • Kommer ytterligare regleringar att behövas för
  att stävja hushållens skuldsättning?

Moderator: Maria Gillholm, Vice President - Senior Credit Officer, Corporate Finance Group

Kerstin af Jochnick, Förste vice riksbankschef, Sveriges Riksbank

Henrik Braconier, Chefsekonom, Finansinspektionen

11.10         Mingel
 & Kaffe

11.35           Paneldiskussion:

 • Vilka är trenderna, riskerna och möjligheterna
  på obligationsmarknaden?
 • Antalet fastighetsbolag som som erhållit en
  rating ökar. Kommer de att ta tillfället i akt att diversifiera sig till andra
  marknader och förlänga skuldförfallen?
 • Emission av gröna obligationer ökar snabbt,
  kommer detta att bli det "New Normal"?

Moderator: Maria Gillholm, Vice President - Senior Credit Officer, Corporate Finance Group

Åsa Bergström, CFO, Fabege

Ulrika Danielson, CFO, Castellum

Louis Landeman, Chief Analyst, Danske Bank

Helena Lindahl, Portfolio Manager, Storebrand

Christer Nerlich, CFO, Vasakronan

12.20            Presentation:

 • Låg regulatorisk risk för fastighetsbolagen
 • Fastighetsbolag tillämpar frivilligt strängare
  miljöregler genom certifiering
 • Förbättrar konkurrenskraften,
  lönsamheten samt finansieringskostnader

Matthias Hellstern, Managing Director, Corporate Finance Group

12.40           Avslutande
or

Matthias Hellstern, Managing Director, Corporate Finance Group

12.45           Lätt Lunch & Avslutning
av Konferensen

Speakers

Guest Speakers

Kerstin af Jochnick
Förste Vice Riksbankschef

Sveriges Riksbank

Other

Henrik Braconier
Chefsekonom och chef för staben för Ekonomisk analys

Finansinspektionen

Other

Åsa Bergström
CFO

Fabege

Other

Ulrika Danielsson
Finanschef

Castellum

Other

Urban Håkansson
Head of Real Estate & Construction

Swedbank

Other

Louis Landeman
Chief Analyst

Danske Bank

Moody's Investors Service

Helena Lindahl
Senior Portfolio Manager

Storebrand

Other

Arvid Lindqvist
Analyschef

Catella

Other

Christer Nerlich
CFO

Vasakronan

Other

Moody's Speakers

Niclas Boheman
AVP - Analyst

Moody's Investors Service

Olivier Chemla
Vice President - Senior Analyst

Moody's Investors Service

Marie Elvesol
Head of Relationship Management Nordics

Moody's Investors Service

Maria Gillholm
Vice President - Senior Credit Officer

Moody's Investors Service

Matthias Hellstern
Managing Director

Moody's Investors Service

Louise Lundberg
Vice President - Senior Credit Officer

Moody's Investors Service

Contact us

Russia & CIS Summit
OCTOBER 2019
Four Seasons, Moscow

Any questions please contact
Emily Burgess
emily.burgess@moodys.com